Dr. Öğr. Üyesi MÜZEHHER YAMAÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi MÜZEHHER YAMAÇ

T: (0282) 250 2811

M myamac@nku.edu.tr

W myamac.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası İlişkiler
Ana Bilim Dalı:Uluslararası İlişkiler
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1993
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 1981
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EKONOMİ
Öğrenim Yılları: 1979
Tez:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YAMAÇ M., Çerkez Ethem Olayı, Trakya Üniversitesi İİBF. e-Dergi, 2016.
Özgün Makale EBSCO
2. YAMAÇ M., Hatay Issue within the scope of Turkish French Relations, International Journal of Research in Social Sciences, vol. 5, pp. 32-43, 2015.
Özgün Makale Ulrich´s Web, Journal Seek, Norwegian Social Sciences Data Services, DRJI
3. YAMAÇ M., Nationalist Movements in the Balkans and Ottoman Government, Journal of Economic and Social Thought, vol. 2, pp. 16-36, 2015.
Özgün Makale Sosyal Bilimler
4. YAMAÇ M., Tarihsel Gelişim İçinde Üniter Bir Yapıda Yerel Yönetim İngiltere Örneği, Sosyal Bilimler Metinleri, vol. 7, pp. 3-22, 2014.
Özgün Makale ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest
5. YAMAÇ M., İlk Anayasa 1876 Kanun i Esasisi, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, pp. 54-69, 2014.
Özgün Makale EBSCO ASOS DOAJ
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Yamaç M. ., Namık Kemal´´in Toplumsal Düşünceleri ve Kültürümüze Etkileri, Tekirdağ Şehir ve Kültür -2-, cilt 1, ss. 145-165, 2017.
Özgün Makale .
2. YAMAÇ M., Türkiye de Eğitim Yüksek Öğretim ve Tekirdağ ın Konumu, Bilgi ve Bellek İstanbul Bilgi Üniversitesi Dergisi, cilt 2, ss. 234-259, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Yamaç M., Contemporary Studies in Humanities, Yayın Yeri: Hermann Verlag, Editör: Içbay, M.A.; Arslan, H.; Stancui, S.M., 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Yamaç M. ., The Migrarion From Balkans By The 19. Century Up to Now, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri
2. Yamaç M. ., Multicultural Ethnic Composition in The Balkans, Minority Rights and Bulgaria, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conferences series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
3. Yamaç M. ., Sultan Abdülaziz Döneminde Basında Muhalefet, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu (12.12.2013-13.12.2013).
Tam metin bildiri
4. Yamaç M., İlk Siyasal Muhalefet Örneği Yeni Osmanlılar ve Namık Kemal, Doğumunun 170. Yılında Uluslararsı Namık Kemal Sempozyumu (20.12.2010-22.12.2010).
Tam metin bildiri
5. , Namık Kemal´in Siyasi Düşünceleri ve Etkisi, Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu (20.12.2010-22.12.2010).
Tam metin bildiri
6. Yamaç M., Dilan H., Küreselleşme, Ulus Devlet ve Ulusal Eğitim, 2nd International Balkan Education Congress (08.10.2004-10.10.2004).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , Türk Modernleşmesine Tekirdağ´dan Doğan Bir Işık, Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu (08.09.2010-21.10.2010).
Tam metin bildiri
2. , .
Özet bildiri
3. , .
Özet bildiri
4. , .
Özet bildiri
5. , .
Özet bildiri
6. , .
Özet bildiri
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Yer:Bulgaristan, Düzenleyenler:University of Agribusiness and Rural Development / Bulgaria & University "St Kliment Ohridsky" Faculty of Economics / Macedonia , 08.04.2017-09.04.2017.
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Yer:Bulgaristan, Düzenleyenler:University of Agribusiness and Rural Development , 12.03.2016-13.03.2016.
Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, Yer:Ankara, Düzenleyenler:Türk Tarih Kurumu, 12.11.2013-13.11.2013.
Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:tekirdağ Namık Kemal üniversitesi, 20.12.2010-22.12.2010.
Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Üniversitesi sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 20.12.2010-22.12.2010.
Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 18.09.2010-21.10.2010.
2nd International Balkan Education Congress, Yer:Edirne, Düzenleyenler:Trakya University Edirne Education Faculty & Trakia University Stara Zaogra Education Faculty, 08.10.2004-10.10.2004.