Dr. Öğr. Üyesi MÜZEHHER YAMAÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi MÜZEHHER YAMAÇ

T: (0282) 250 2811

M myamac@nku.edu.tr

W myamac.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası İlişkiler
Ana Bilim Dalı:Uluslararası İlişkiler
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1994-2000
Tez: Siyasal Yaşamımız ve Namık Kemal (2000)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1990-1993
Tez: Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde Şarap Üretiminin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Sorunları Araştırması (1993)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME İKTİSADI BÖLÜMÜ / GENEL İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1979-1980
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT-MALİYE
Öğrenim Yılları: 1974-1979
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI
2012-2015
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
2000-2012
Uzman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
1987-2000
İdari Görevler
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2014-
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2013
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2013-
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2010-2012
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Siyasi Tarih
Türk Dış Politikası
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YAMAÇ M., Çerkez Ethem Olayı, Trakya Üniversitesi İİBF. e-Dergi, 2016.
Özgün Makale EBSCO
2. YAMAÇ M., Hatay Issue within the scope of Turkish French Relations, International Journal of Research in Social Sciences, vol. 5, pp. 32-43, 2015.
Özgün Makale Ulrich´s Web, Journal Seek, Norwegian Social Sciences Data Services, DRJI
3. YAMAÇ M., Nationalist Movements in the Balkans and Ottoman Government, Journal of Economic and Social Thought, vol. 2, pp. 16-36, 2015.
Özgün Makale Sosyal Bilimler
4. YAMAÇ M., Tarihsel Gelişim İçinde Üniter Bir Yapıda Yerel Yönetim İngiltere Örneği, Sosyal Bilimler Metinleri, vol. 7, pp. 3-22, 2014.
Özgün Makale ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest
5. YAMAÇ M., İlk Anayasa 1876 Kanun i Esasisi, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, pp. 54-69, 2014.
Özgün Makale EBSCO ASOS DOAJ
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Yamaç M. ., Namık Kemal´´in Toplumsal Düşünceleri ve Kültürümüze Etkileri, Tekirdağ Şehir ve Kültür -2-, cilt 1, ss. 145-165, 2017.
Özgün Makale .
2. YAMAÇ M., Türkiye de Eğitim Yüksek Öğretim ve Tekirdağ ın Konumu, Bilgi ve Bellek İstanbul Bilgi Üniversitesi Dergisi, cilt 2, ss. 234-259, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YAMAÇ M., Contemprary Studies in Humanities, Bölüm: The Balkan Pact, The Balkan Alliance and Turkih - Balkan Politics of the Period, Yayın Yeri: Ehrmann Verlag, Editör: Içbay, M. A. and Arslan, H. and Stancui, S. M., 2015.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YAMAÇ M., TEKİRDAĞ ŞEHİR ve KÜLTÜR -2-, Bölüm: Namık Kemal’xxin Toplumsal Düşünceleri ve Kültürümüze Etkileri, Yayın Yeri: KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Katkılarıyla MODANLI Matbaacılık, Editör: Murat TAŞAN, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YAMAÇ M., The Migrarion From Balkans By The 19. Century Up to Now, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. YAMAÇ M., Multicultural Ethnic Composition in The Balkans, Minority Rights and Bulgaria, Internatiınal Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-03.03.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. YAMAÇ M., Sultan Abdülaziz Döneminde Basında Muhalefet, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu (12.12.2013-13.12.2013).
Tam metin bildiri
4. YAMAÇ M., İlk Siyasal Muhalefet Örneği Yeni Osmanlılar ve Namık Kemal, Doğumunun 170. Yılında Uluslarararsı Namık Kemal sempozyumu (20.12.2010-22.12.2010).
Tam metin bildiri
5. YAMAÇ M., Namık Kemal in Siyasi Düşünceleri ve Etkisi, Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu (20.12.2010-22.12.2010).
Tam metin bildiri
6. YAMAÇ M., DİLAN H. B., Küreselleşme Ulus Devlet ve Ulusal Eğitim, 2nd International Balkan Educatıon Congress (08.10.2004-10.10.2004).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YAMAÇ M., Türk Modernleşmesine Tekirdağ dan Doğan Bir Işık, Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu (18.09.2010-21.10.2010).
Tam metin bildiri
2. , .
Özet bildiri
3. , .
Özet bildiri
4. , .
Özet bildiri
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Yer:Bulgaristan, Düzenleyenler:University of Agribusiness and Rural Development / Bulgaria & University "St Kliment Ohridsky" Faculty of Economics / Macedonia , 08.04.2017-09.04.2017.
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Yer:Bulgaristan, Düzenleyenler:University of Agribusiness and Rural Development , 12.03.2016-13.03.2016.
Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, Yer:Ankara, Düzenleyenler:Türk Tarih Kurumu, 12.11.2013-13.11.2013.
Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:tekirdağ Namık Kemal üniversitesi, 20.12.2010-22.12.2010.
Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Üniversitesi sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 20.12.2010-22.12.2010.
Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 18.09.2010-21.10.2010.
2nd International Balkan Education Congress, Yer:Edirne, Düzenleyenler:Trakya University Edirne Education Faculty & Trakia University Stara Zaogra Education Faculty, 08.10.2004-10.10.2004.